Osteodynamika

Osteodynamika je jemná nediagnostická technika ošetření celého opěrného aparátu založená na principu osteopatie.Tento unikátní systém vytvořila a ucelila paní Andrea Dunová, uznávaná terapeutka a lektorka osteopatických technik. Vycházela přitom ze zákonitostí biomechaniky, výborné znalosti anatomie a fyziologie a v neposlední řadě také z bohatých zkušeností ze své praxe. Osteodynamika ošetřuje pohybový aparát komplexně, tedy, jak kloubní biomechaniku, tak měkké a pojivové  tkáně včetně lymfatického systému ( svaly, šlachy, fascie..) a zároveň též energetické toky v organismu. Navozuje uvolnění celého těla a harmonizaci dynamických proudů.

Toto ošetření je vhodné pro každého člověka nebo zvíře, bez rozdílu věku, od novorozenců po seniory. Indikací k ošetření může být celá řada ( nejrůznější bolesti svalů, kloubů, páteře , chronické potíže s pohybovým aparátem, neuralgické bolesti...), ale lze ošetřit i pouze preventivně a dopřát svému tělu uvolnění od každodenního stresu.

KONTRAINDIKACE K OŠETŘENÍ 

Tato technika je velmi jemná a neinvazivní, přesto se u některých stavů nedoporučuje.

Jsou to:

- akutní virová nebo bakteriální onemocnění či infekce 

- otevřené rány, vředy, píštěle, zlomeniny

- akutní úrazy, bez řádné diagnostiky lékařem nebo veterinářem ( rtg,usg..)

- rakovina

- trombóza

- jiná závažná onemocnění, bez konzultace s lékařem