Osteodynamika pro miminka

Velmi jemné a neinvazivní ošetření fasciálních řetězců pro uvolnění  a harmonizaci organismu a také jako řešení následků porodních traumat a tzv. KiSS Syndromu.

..co je to KiSS SYNDROM ? 

KiSS syndrom (0-1rok) - Kinematic Imbalance due to Suboccipital stres

- pohybová nerovnováha v důsledku subokcipitálního stresu

- soubor příznaků způsobených mechanickou blokádou krční páteře, nejčastěji v oblasti 1.krčního obratle (atlasu) a týlní kostí (os occipitale) nebo mezi 2.krčním obratlem a atlasem

- poprvé ho v Evropě popsal německý chirurg Heiner Biedermann (1991)

- k jeho vzniku dochází nepřirozeným tlakem na krční páteř dítěte v děloze nebo v průběhu porodu

- může se také rozvinout jako následek (porodní trauma) těžkého nebo komplikovaného porodu, např.kleštěmi nebo vexem, případně při císařském řezu

- dalšími rizikovými faktory jsou porodní váha dítěte přes 4 kg, poloha koncem pánevním či vícečetná těhotenství, předčasný porod

- v některých případech se příznaky objeví velmi brzy po porodu, někdy až za několik týdnů

PŘÍZNAKY KiSS syndromu: 

* upřednostňování jedné strany v pohybech i pohledu ( predilekce)

* potíže s polykáním a sáním

* slintání

* časté ublinkávání a to i několik hodin po krmení (reflux)

* neklidný spánek

* dráždivost, plačtivost, nespokojenost

* potíže s kojením, upřednostňování jednoho prsa při kojení

* asymetrické pohyby nohou i rukou

* stáčení do C nebo prohýbání do luku

* problémy s trávením, bolesti bříška (tříměsíční koliky)

* stálé napětí celého těla

* neschopnost udržet osové postavení hlavičky od 3.měsíce

* pláč při jakékoli manipulaci nebo při doteku v oblasti krční páteře

- při včasném odhalení se dají následky poměrně snadno a bez komplikací odstranit, pokud je KS rozpoznán a řešen během prvního roku života, může dojít k vymizení problémů někdy již po prvním ošetření. V některých případech je nutné terapii opakovat po 1-4 týdnech i vícekrát, než se dostaví kýžený efekt. Každý organismus je jedinečný a na terapii reaguje různě. Někdo potřebuje k nastolení rovnováhy času méně a někdo více. Osteodynamika je velmi šetrná a jemná terapeutická ( ne lékařská a diagnostická) technika a v žádném případě nenahrazuje nezbytnou lékařskou péči, bohužel však podle většiny konvenčních lékařů tato diagnóza neexistuje, chybí totiž dostatek vědeckých důkazů, že existuje souvislost mezi problémy s páteří a narušením vývoje dítěte. V ČR je prozatím jen hrstka lékařů, zabývajících se touto problematikou u dětí, kteří jsou schopni tento problém rozpoznat a řešit. Osteodynamika je jednou z šetrných možností, ale pochopitelně vždy záleží na rozsahu a komplikaci traumatu.

- v případě, že není KS řešen včas, přechází pozvolna v tzv. KiDD syndrom (1-15let), který potom přetrvává až do dospělosti

KiDD SYNDROM - Kranium imbalance Dyspraxia and Dysgnosia

- dyspraxie- snížená schopnost vykonávat naučené pohyby se sklonem k těžkopádnosti

- dysgnosie- snížená schopnost zpracovávat smyslové vjemy

PŘÍZNAKY KiDD syndromu jsou např. :

* zpožděný motorický vývoj nebo vynechání vývojových stádií pohybu

* poruchy chování ( vztek,agresivita,ADHD..)

* trávicí potíže

* poruchy spánku

* potíže s učením, dyslexie, dysgrafie

* potíže s rovnováhou (časté pády,úrazy)

* poruchy a vady řeči

- v některých zemích západní Evropy (např.Francie) už je zcela běžné, že novorozenci, ještě v porodnici, jsou preventivně ošetřeni osteopatem. Předchází se tím  rozvoji symptomů KS a řeší možné následky traumat vzniklých při porodu

Více o KiSS / KiDD syndromu se můžete dozvědět na webu paní A. Dunové www.osteodynamika.cz